Een bewogen jaar.

Begin 2016 wordt de gemeente bij één geroepen. Dit om de situatie te bespreken: Wat
moeten we met het kerkgebouw en het woonhuis?
Het bezoekers aantal neemt niet toe, maar de kosten wel. Ook speelt mee dat de bewoners
van het woonhuis een ander huis hebben gekocht. Het woonhuis moet worden opgeknapt
en die kosten kunnen we gewoon niet opbrengen.
Er wordt hulp in geroepen van Stichting Oud Enkhuizen. De kerk is geen monument, maar de
spullen die er in staan wel. Zij weten ook geen goede oplossing en na diverse vergaderingen
met de gemeente wordt besloten dat de kerk zal worden verkocht.
De makelaar waarschuwt ons wel, dat het soms jaren kan duren voor dat zo’n pand
verkocht is. Ondertussen zouden wij, als kerkenraad, de tijd hebben om iets te zoeken.
Vrijdag 9 september 2016 komen de borden “ Te Koop’ op de gevels.
Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag en de kerk trekt, net als andere
jaren veel bezoekers. Hier onder is ook de aanstaande koper van de kerk.
Hij wordt en is verliefd op het pand en ziet de mogelijkheden voor zijn bedrijf.
Een afspraak met de makelaar is snel gemaakt. Maandag is de bezichtiging en een prachtig
bod volgt.Ook het verzoek van de Kerkenraad om het kerkelijk jaar goed te mogen afsluiten wordt
gehonoreerd. Er is nog sprake dat wij als gemeente de kerk een tijdje mogen huren, maar
omdat de koper zijn pand ook sneller kwijt raakt als dat hij dacht, gaat dit niet door.
Dan  moet je dit wel aan de gemeente gaan vertellen. In plaats van jaren te koop staan, is
het eigenlijk met een week klaar. Iedereen is stom verbaasd, en wat nu?
Gelukkig kunnen we alle belangrijke feesten en gedenkdagen dit jaar nog in de kerk vieren.
Op de laatste dag van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht.
De Advent tijd komt eraan, en natuurlijk wordt de kerstboom opgezet.
Het Kinderkerstfeest altijd een feest met een mooi verhaal van Bertus.
Het Kerstfeest op 1e kerstdag.
De Oudejaardienst met daarop gevolgd natuurlijke de Nieuwjaardienst met voor iedereen
de beste wensen.
Maar toch zit erin je achterhoofd een stemmetje: Dit is de laatste keer.
Natuurlijk weten we het allemaal, het gaat niet om dat stenen gebouw, het gaat om zoveel
meer. Maar er is zoveel gebeurd in de kerk. Lief en leed hebben we daar met elkander
gedeeld en dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
Ondertussen heeft de Kerkenraad niet stil gezeten. Diverse gebouwen, zalen ed. zijn bekeken
tenslotte is er gekozen voor het Nutsgebouw aan het Patershof 4. Dit zal onze nieuwe plek
worden per 5 juni 2017.
Dan is het Aswoensdag, Pasen, de laatste PKN dienst in dit gebouw de Hemelvaartsdienst.
Ondertussen is een ploeg mensen bezig om alle spullen van de kerk, die verkocht kunnen
worden te inventariseren. We weten wat we mee willen en moeten nemen, maar de rest
moet echt weg. Op zaterdag 20 mei staat een team vrijwilligers klaar om alle bezoekers
en kopers te woord te staan. Geloof het of niet, er is heel goed verkocht. De verlichting blijft
in Enkhuizen, de Psalmborden gaan naar de Lutherse kerk in Hoorn net als het trouwbankje,
ook de stoelen zijn goed terecht gekomen deze gaan naar de Oud Katholieke kerk  Menig familie in Enkhuizen heeft nu iets van de Lutherse Gemeente in zijn of haar bezit De opbrengst wordt verdeeld over 3 Stichtingen: Stichting de Vlieger, Stichting Kalyani en de Raad van kerken.
Er zijn 2 afscheidsdiensten. 1 op 7 mei ’s middags. Voor deze dienst worden predikanten, oud predikanten, organisten en allen die in de Lutherse Kerk op de Breedstraat hebben gestaan uitgenodigd. De andere uitnodiging is voor alle Lutheranen in Enkhuizen, dit is tevens
de laatste dienst die in het gebouw wordt gehouden.
Dan is het zomaar 5 juni, 1e Pinksterdag, de laatste dienst in ons kerkgebouw. De laatste
Orgelklanken. Het leeghalen van de tafel.  Het uit de kerk dragen van de liturgische symbolen.
De paaskaars, het avondmaalsstel, de kaarsen, de bijbel en gezangboeken, het doopvont,
de statenbijbel, de liturgische kleden, de waxinelichtjes niet en wel brandend.
Oud en jong is uitgenodigd om naar voren te komen. Onder het zingen van het laatste lied
worden al deze symbolen langzaam de kerk uitgedragen.

Een bewogen jaar, voor iedereen die de Lutherse Kerk een warm hart toe draagt.
Deze kerk nemen we met liefde in onze harten mee,
De nieuwe plek op het Patershof moet dit nog verdienen.
Maar we weten zeker: we zullen allemaal ons best doen om dit tot stand te brengen

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.
Maarten Luther.

Terug naar persbericht