FINANCIEEL VERSLAG VAN DE KERKRENTMEESTER OVER HET JAAR 2018