Maarten Luther is geboren op 10 November 1483, te Eisleben, in Duitsland.
Op een leeftijd van 18 jaar ging hij studeren op de universiteit in Erfurt.
Na vier jaar hard studeren wou Maarten stoppen. Hij had besloten om een monnik te worden. Zijn vrienden waren het er niet mee eens, niettemin besloot hij het klooster in te gaan om naar “vrede met God” te zoeken.
Na een paar jaar in het klooster te hebben gezeten en geen “vrede met God” te hebben gevonden, ging hij naar Wittenberg waar hij professor werd. Daar gaf hij godsdienst aan kinderen. Ondanks het lesgeven twijfelde hij toch nog aan zijn geloof.
Hij las en zocht heel veel in de Bijbel, totdat hij één stuk tegen kwam: “De rechtvaardige zal uit geloof leven”. Uit dit stuk kwam hij tot de conclusie dat de Kerk verkeerd was en hij besloot alles te zullen doen wat hij in zijn macht had om dit recht te zetten. Hij vond eindelijk “ vrede met God”.
Maarten kwam al gauw achter dat de priesters logen over een aantal dingen die helemaal niet in de Bijbel stonden, zoals de aflaat brieven, die in werkelijkheid nodig waren om de Sint- Pieter kerk te kunnen laten bouwen. Hij vond dat de mensen die een aflaat brief kochten geen strafvermindering hoefden te krijgen, want ‘Gods liefde kun je niet kopen’.
Zo luisterden veel mensen naar Maarten zodat de verkoop van de brieven steeds minder werd.
Op 31 oktober 1517,spijkerde hij een papier met 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. De dingen die volgens hem verkeerd in de Kerk waren. Deze brief werd door het hele land gelezen. Dit veroorzaakte heel wat oproer, maar Maarten werd nog wel met rust gelaten.
Het levensverhaal van Maarten Luther.
Toen Maarten’s brief onder ogen van Paus Leo X verscheen, begon hij zich daar toch zorgen over te maken, omdat in dit document stond dat Maarten niet langer meer de Paus zou gehoorzamen, als de Kerk zich niet zou verbeteren. Als dat niet zou gebeuren dan zou Maarten een nieuwe Kerk vormen. De grootste zorg van de Paus was, dat als iedereen Maarten zou volgen, dan zou de handel in aflaatbrieven flink verminderen.
De Paus heeft toen besloten om een Banbul te sturen. Dit is een verklaring waarin staat dat je niet meer bij de kerk hoort. Maarten Luther werd de Kerk uitgezet met de bestempeling van ketterij.
In 1521 werd in Worms een proces tegen Maarten Luther gehouden. De keizer moest over hem oordelen.
Tijdens het proces zei Maarten niets anders dan: ‘ dat hij alleen God kon gehoorzamen en dat zijn Heilige Schrift, die hij naar voren had gebracht, in zijn geweten overwonnen en gevangen had (in het Woord van God). Daarom kon hij niets herroepen, omdat het niet heilzaam is iets tegen het geweten in te doen. God helpe mij, Amen!’ .
Daarna mocht hij naar huis, om te wachten op het oordeel van de keizer.
Maar toen hij voor de tweede keer, voor de keizer moest verschijnen, werd hem weer verteld, om zijn leer terug te nemen. Maarten vond dat er niets mis was met zijn stellingen en opvattingen.
De keizer kwam tot een oordeel; Hij verklaarde de rijksban uit. Luther was vogelvrij (iedereen mocht hem zomaar doden).
Zijn vrienden waren bang hem te verliezen en lieten hem op zijn terugreis (4 mei,zet jaartal erbij!!!) door Frederik de Wijze "ontvoeren".
Zo werd Maarten verborgen in het kasteel de Wartburg.
Hij noemde zich Jonker Jörg en verzorgde zijn hoofdhaar en baard, zodat hij op heel iemand anders begon te lijken. Hij was dus niet zo makkelijk herkenbaar meer.
Hij vertaalde in 11 weken Het Nieuwe Testament in het Duits (ook wel genoemd ‘Septemberbijbel’) en werd in 1522 gedrukt.
Maarten keerde echter terug naar Wittenberg, toen hij in 1522 de radicale krachten van de Reformatie, (de beeldenstormen) in de hand kreeg. Na een paar jaar (13 juni 1525) trouwde hij met Katharina van Bora en kreeg hij 6 kinderen.

 
Copyright © 2005 by "B de Wit·  All Rights reserved  ·  E-Mail: madw@multiweb.nl