Copyright © 2005 by "B de Wit·  All Rights reserved  ·  E-Mail: madw@multiweb.nl
Te gast gemeene in Hoorn
In 1457 werd op de locatie van het Sint-Pietershof het klooster Sint-Pietersdal gebouwd. Dit klooster werd in 1577 omgebouwd tot oudemannenhuis en het veld dat naast het klooster lag werd ingenomen door de stad. Het veld werd het genoemd, heden ten dage is dat de straatnaam, er kwamen woningen te staan en er werd een gracht aangelegd. In 1614 kreeg het Sint-Pietershof de functie van tehuis voor ouden van dagen maar ook dat van tucht- of werkhuis voor bedelaars en krankzinnigen. In 1617 en 1618 werd het eerste deel daadwerkelijk gebouwd. Na de bouw lag de hoofdingang niet aan het, maar aan het Munnickenveld, de hoofdingang bestaat uit wat nu het Sint Pieterspoortje is. Deze nieuwbouw werd op de fundamenten van het oude klooster gebouwd. De fundamenten zijn ten dele nog als zodanig te herkennen. De kloosterkerk, de Kruisheren- of Dalskloosterkerk, bleef behouden. De kerk werd verbonden met de verlengde westelijke en oostelijke vleugels van het oudemannen- en vrouwenhuis.
In 1692 werd de 230 jaar oude kerk van het voormalige klooster gesloopt, in de plaats daarvan kwam de hoofdvleugel aan het Dal.
Met een wandeling in Sint-Pietershof
Terug naar persbericht