Eeuwigheidszondag
Wij vieren vandaag Eeuwigheidszondag. Iemand vroeg van de week, ‘waarom vieren wij dat vandaag en niet op 1 november, zoals andere kerken?’
Ja, dat is een heel verhaal. Kort samengevat: De traditie van Allerzielen, komt uit de Rooms-Katholieke kerk. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. Er wordt gebeden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Er worden bloemen op het graf gelegd. Allerheiligen is nauw verbonden met Allerzielen.  Allerheiligen viert een dag eerder de nagedachtenis aan alle heiligen

Wij vieren Eeuwigheidszondag ,dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Dit is een echte Lutherse traditie. Een feest ter herinnering aan de overledenen en tegelijkertijd was deze dag een soort dodenherdenking voor allen die in oorlogen gesneuveld waren. Het werd zo een Protestantse tegenhanger van het Rooms-
Wij gedenken dus tijdens deze kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Toch bepaalt Eeuwigheidszondag niet alleen bij de dood, maar ook bij het uitzicht op het eeuwig leven. Dat uitzicht is verbonden met het feest van Advent, de periode die na eeuwigheidszondag begint. Op eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt.
De verwarring van de laatste tijd, komt denk ik vooral doordat de media en de maatschappij ook meer aandacht besteden aan deze dagen. Zo worden de begraafplaatsen verlicht en wordt er over gesproken op tv en dat is dan rond 1 november.
Wij vieren in goede Lutherse traditie vandaag het noemen van de namen van de gemeenteleden die dit jaar gestorven zijn.

Copyright © 2005 by "B de Wit· All Rights reserved · E-Mail: madw@multiweb.nl
24-11-2019