Naamlyst der kerk Regenten van de Lutherse Kerk binnen Enchuysen zeedert den Jaare 1755.

Ja, dat is een mond vol en waar gaat het over? Over de 3 zwarte borden met daarop alle
predikanten, ouderlingen en diakenen van de Lutherse Gemeente in Enkhuizen.
Ze hebben jarenlang aan de muur van de pastorie gehangen,  in de kerk was daar geen
plaats voor. Misschien heeft het 1e bord wel in de kerk gehangen, maar dat weten we niet.
De 1e twee predikanten die erop staan en beroepen werden door de Lutherse kerk waren:
Ds. Christiaan Lodewijk Dahlem en Ds. Willen Noordenhout en  dat was in 1758.
Bijna 300 jaar geleden. Hun namen prijken dan ook prominent op het 1e bord. Deze predikanten predikten in de Blauwe Hand, het 1e kerkgebouw.
De Lutherse kerk in Enkhuizen is in 1623 gesticht, maar toen is er heel weinig op schrift
gesteld, daarom zijn de borden waarschijnlijk in 1758 pas beschilderd. Misschien
heeft dit ook te maken met het feit dat de mensen toen begonnen met lezen en schrijven.
Op de 3 borden staan alle predikanten die naderhand zijn beroepen, ook de 1e vrouwelijke.
De vrouwen mochten al snel een ambt vervullen. Dit is ook op de borden te zien.
achter hun naam staat de letters “vr” zo kon men zien dat het om een vrouw ging.
Als men de borden bekijkt komt men vele bekende namen uit Enkhuizen tegen zoals:
Koppedraaier, Volgers, Louwerman, Koolhaas, De Wolf. Deze hebben allemaal hun steentje bijgedragen en vaak ging dit over van vader op zoon.
Als laatste van de predikanten staat onze huidige dominee: Ds. J.H. de Ruiter ingezegend in 2013
erop.
3 borden zijn er gevuld met de bestuurlijke geschiedenis van de Lutherse Kerk Enkhuizen.
Wij kunnen er niet meer goed voor zorgen en daarom worden ze in bruikleen gegeven aan de Gemeente Enkhuizen. Zij maken de borden schoon, repareren ze waar dit nodig is.
Als de borden op een tentoonstelling passen komen ze er te hangen.